Duyên Việt Yến

LET'S GET IN TOUCH

Message

Our Contact

Call Us

+1 404-670-5678

Messenger

Duyên Việt Yến - USA

Social Media

Location

Location Name

Atlanta, Georgia, United States

Sứ mệnh của Duyên Việt Yến là nâng cao sức khoẻ người Việt tại Mỹ cho nên Duyên Việt Yến cho ra những sản phẩm tinh hoa nhất và chất lượng nhất đến tay khách hàng. Chúng tôi cam kết 100% yến từ tự nhiên, sợi yến to dai không vỡ vụn và hàm lượng dinh dưỡng cao.